Czech Flag

 

 

Buildings as a Service (Ecosystem)

Během životního cyklu každé budovy musí být průběžně prováděny tři důležité činnosti: sběr data a informací pro vyhodnocování současného stavu budovy; předvídání důsledků změn řízení budovy na efektivitu jejího provozu a optimalizace provozu ve smyslu minimalizace spotřebované energie při zachování uživatelského komfortu. Cílem projektu BaaS je vytvořit obecný systém zahrnující APO (Assess, Predict, Optimize, teda vyhodnocení, předpověď a optimalizace) služby, které povedou k efektivnímu a šetrnému využívání dostupných zdrojů.

Očekávaným výstupem projektu je komplexní strategie řízení pro budovy;  úspěšnost řízení bude měřená zvolenými klíčovými výkonostními ukazateli. Tyto řídící strategie budou současně i adaptivní, tj budou schopny reagovat na vzniklé situace.

Navrhovaný systém BaaS se skládá ze tří vrstev: middleware platformy poskytující abstrakci fyzických zařízení v budově a umožňující bezpečnou obousměrnou komunikaci mezi systémem a jednotlivými komponentami, komponenty pro sběr a správu dat z různých zdrojů uvnitř nebo vně budovy, a zejména vrstva APO služeb zajišťující vlastní funkcionalitu.

Klíčovou částí vrstvy pro správu dat je model budovy (BIM, založený na IFC), který slouží jako centrální úložiště pro všechna statická i dynamická data z budovy. Využitím standardních BIM modelů vznikne obecně použitelný nástroj pro různé typy budov a zákazníků.

Ve vrstvě APO služeb jsou kromě vlastních služeb klíčovým prvkem termodynamické simulační modely budov, které slouží pro interní optimalizační výpočty a hodnocení efektivity řízení budovy a monitorování příslušných klíčových ukazatelů výkonnosti a také pro různé citlivostní analýzy.

Pro ověření spolupráce všech komponent a dosahovaných výsledků bude systém Baas nasazen ve dvou existujících budovách a energetické úspory budou ověřeny s koncovými uživateli těchto budov.